Lišanská šlapka 2013

18.ročník cykloturistického výletu a turistického pochodu Lišanská šlapka  se konal 11. května 2013. Na start dorazilo 255 sportovců/ 116 žen a 139 mužů/. Turistů bylo 152, cyklistů  103 a z toho účastníků z Lišan 65 / 38 žen, 27 mužů/. Start před sokolovnou     v jednotlivých kategoriích  provedli  Irena, Vlasta, Jaroslav a již tradičně  dvě poklice.

Organizátoři se letos vrátili po čtyřech letech k jarnímu termínu této akce / druhá sobota v květnu /. Věřili jsme, že bude lepší počasí než na podzim. Nebylo!! Pršelo nejen v sobotu,ale i ve středu a v pátek před výletem. Úhrn srážek v tyto dny byl 31 mm. Cesty na jednotlivých trasách byly mokré, blátivé, kluzké a s loužemi. Představovaly značné nebezpečí hlavně pro cyklisty. Nejhorší byly sjezdy. Naši sportovci vše zvládli na výbornou, žádný úraz, žádný karambol. Snad jenom to, že cyklisté byli při dojezdu do cíle špinaví a zablácení od hlavy až k patě. Trasy  na Louštín 15 km a 30 km  zůstaly stejné, ale krátká trasa byla změněna a vedla směrem na Hlavačov v délce 7 km. Zařazením střelby ze vzduchovky a hodem tenisákem na panáka jsme si šplhli především u dětí. Důležité pro každého účastníka bylo získání tří razítek do průkazky: start-kontrolní stanoviště-cíl. Byla to podmínka pro účast ve slosování o hodnotné ceny.

Do cíle se všichni vrátili s úsměvem a s radostí nad dosaženým sportovním výko- nem. Ve vyzdobeném a vyhřátém sále sokolovny byl pro  každého připraven výborný lišanskošlapácký řízek, očekávání výhry a v neposlední řadě vystoupení kouzelníka Jana Vaidiše se svojí partnerkou. K poslechu hrál na varhany Zdeněk Konopásek. Moderátoři tohoto sportovního odpoledne Irena a Jaroslav Mikolášovi nejprve oznámili, že Lišanská šlapka je plnoletá. Je jí 18 let!  

A  tak ve všech třech kategoriích byli odměněni účastníci zapsaní číslem 18 lahví sektu. 

Cyklistka Jindřiška Lásková a turistky Jitka Mikolášová a Dagmar Vernerová jistě připily Li-šanské šlapce na zdraví. Moc nás potěšili svou účastí dříve narození turisté a za všechny byli odměněni paní Pavlína Králová z Lišan a pan Walter Richter z Rakovníka. BRAVO! Odměnu  získali i ti, kteří dorazili první z jednotlivých tras do cíle. Z turistů si zaslouží jmenování Pepa Krejčí z Lišan,který byl nejrychlejší i v loňském roce na krátké trase. Radost máme i z toho,že  náš výlet se stal výletem pro celé rodiny. Celkem bylo rozdáno 48 cen. Fotografie na webové stránky www.lisanskaslapka.cz dodal Milan Lifka.

Občanské sdružení Lišanská šlapka uděluje pochvalu za mimořádný výkon a aktivní účast na tomto výletě všem turistům, cyklistům, pořadatelům a organizátorům. Byli jste skvě-lí. Jsme rádi, že Vás neodradilo deštivé počasí. Bylo to tak něco nádherného a krásného dívat se na rozjíždějící se peloton cyklistů. Děkujeme sponzorům / Lupofyt Chrášťany, OÚ Lišany, Agro ZZN, Agroobchod Nové Strašecí, Město Rakovník, Jízdní kola Rezek-Rezková, Úspěš-  ný web /, Sportovnímu klubu Lišany a zaměstnancům restaurace sokolovna. 

Věříme, že se příští rok uvidíme druhou sobotu v květnu na startu 19. ročníku cykloturistického výletu a turistického pochodu Lišanská šlapka. ŠLAP! Lišanská šlapka o.s.

Rodina Zádova z Rakovníka napsala do Pamětního listu:

„ V dešti to v lese krásně vonělo, voněly stromy a tak se krásně šlo!“