Novoroční šlapka 2018

6.ročník pochodu „ Novoroční šlapka „ se konal 6.ledna 2018. Očekávali jsme zimní počasí, ale vypadalo to na jaro. Nám to nevadilo a vypravili jsme se od lišanské sokolovny na pětikilometrovou trasu směrem k Louštínu.

Start provedli Irena a Jaroslav Mikolášovi. Jaroslav přivítal účastníky, nastínil trasu pochodu a popřál všem radost z pohybu,neboť pro radost tuto akci pořádáme. Irena úderem dvou poklic o sebe dala pokyn abychom vyrazili.

Před startem, v salonku sokolovny, se čile činily naše zapisovatelky Alena Vachtlová, Aneta a Ema Egrrmajerovi, Marta Krausová, Eva Drvotová, Dana Hrbková, Marta Kubínková, Jana Žaludová, Miloslava Nováková, Simona Kubínková, Zuzana Kinkalová, Renata Vítková a Vlasta Kinkalová. Startovné bylo symbolické 20,- Kč.

6. ročníku se zúčastnilo 183 turistů, z toho z Lišan 72, z Rakovníka 47, z Lužné 22, z Prahy 9, z Krušovic 5 a z dalších obcí 17. Nejvzdálenější dva účastníci přijeli z Ústí nad Labem. Největší radost nám udělaly dvě  turistky z Lišan paní Pavlína Králová a paní Drahoslava Kreifová. Oběma dámám je přes 80 let. BRAVO! Pochod lesem byl moc příjemný a každému se líbil.

Na zpáteční cestě  byla zastávka na „Palouku u lesa„ , kde si každý u ohníčku opekl špekáček,dostal chléb,hořčici, čaj a dle přání šlapkaprcka /jen pro dospělé/. Špekáčkové  pohoštění pro nás připravili členové LŠ: Jaroslav Kočí, Radek Kinkal, Petr Zákon, Jaromír Roušavý, Aleš Kočí, Veronika Vítková a přátelé LŠ Jan Hrubeš, Ilonka Dórflerová, Hana Větrovcová. Ono se řekne pohoštění, ale nejprve museli chlapci celý palouk uklidit, přivézt a nasekat dřevo, potřebné věci dovézt na stanoviště, rozdělat a udržovat oheň. Potom již jen servírovat zmíněné pochoutky. Na závěr zase vše uklidit.Bravo,pánové a dámy! Fotografickou dokumentaci měl na starosti člen LŠ Milan Lifka. Fotky jsou moc pěkné.

Spolek Lišanská šlapka děkuje všem turistům pořadatelům, organizátorům, kuchařkám školní kuchyně, zapisovatelkám, zaměstnancům restaurace sokolovna a sponzorům – LUPOFYT s.r.o. Chrášťany a Obecní úřad Lišany. ŠLAP !

Vlasta Kinkalová