Tříkrálový pochod 2013

První ročník Tříkrálového pochodu organizovaný občanským sdružením  Lišanská
šlapka se konal 5. ledna 2013. Zápis byl od 13.30, start ve 14.00 hodin před sokolovnou
v Lišanech a provedla ho Vlasta Kinkalová úderem dvou poklic o sebe.Nejprve ovšem pro-
mluvil k přítomným turistům Jiří Kinkal.Popřál všem šťastný rok 2013 a seznámil je s trasou ,
která se víceméně shodovala s trasou cyklo-turistického pochodu Lišanská šlapka /les Kačírov
délka 4 km/. Vlasta a Jiří /místopředseda o.s./ tentokrát zastoupili Irenu a Jaroslava /předseda
o.s./Mikolášových, kteří byli nemocní a moc nám tento den chyběli. Jaroslav přesto řídil celou akci po telefonu.
Za železniční tratí, blízko nádraží v Lužné bylo připraveno malé občerstvení  – opékání buřtů, chléb, pivo, limonáda a přípitkový frťánek vodky /jen pro dospělé/.

Toto zastavení  bylo velmi příjemné, kromě výborné svačinky,bylo posezení u ohníčku vhod-
ným odpočinkem před další cestou.

Na svátek Tří králů pořádají také setkání u ohně luženští občané, takže v těchto místech byly
ohníčky dva. Vůbec jsme si nevadili a navíc došlo k  vzájemnému popovídání.

Po návratu do sokolovny byla podávána výborná gulášová polévka, kterou uvařil Vladi-
mír Soukup. Tříkrálový pochod byl tedy zakončen v hospodě. Na harmoniku zde hrál Zdeněk  Černý.Vládla zde výborná nálada, zpívalo se a i tančilo.

Podle vyjádření celé řady účastníků se tato akce vydařila a všem se líbila. My, LŠ o.s. si
vážíme občanů, kteří se pochodu zúčastnili a přáli bychom si do příštích let ještě více turistů než letos.

Nyní trochu statistiky :

Celkem  :  103 turistů / 51 žen, 52 mužů /
Lišany   :    52 turistů / 26 žen, 26 mužů /

Potěšilo nás, že i dříve narození občané trasu pochodu hravě zvládli. Dovolte, abych některé
jmenovala: paní Pavlína KRÁLOVÁ, pan Gustav SVEJKOVSKÝ,paní Drahomíra
KREIFOVÁ, paní Jana SVEJKOVSKÁ a paní Růžena HLAVÁČOVÁ.
Velkou radost nám udělala účast celých rodin například: HAIFLEROVI, ZÁKONOVI,   ŠLÉGROVI, HORÁKOVI a KOČOVI.

Fotografie na www.lisanskaslapka.cz dodali Jan Vítek, Martin Kinkal a Libor Hájek.
Aktivně šli také členové LŠ o.s.: Jiří Kinkal,Jan Vítek,Renata Vítková a Vlaďka  Kinkalová.
Skvělí byli kluci Petr Zákon, Radek Kinkal a Jaromír Roušavý – starali se o dřevo, oheň a pohoštění. Hasičské uniformy byly SUPER!
Děkujeme  sponzorům Lupofytu s.r.o. Chrášťany a Obecnímu úřadu Lišany.

Srdečně Vás zveme na 2. ročník TŘÍKRÁLOVÉHO POCHODU, který se bude konat 4. ledna 2014.   ŠLAP!  LŠ o.s.
Jistě Vás bude zajímat,jak je to s těmi poklicemi. Při startu 15. ročníku LŠ 2010,který
se jel i šel na LOUŠTÍN,jsme neměli startovací pistoli, ani zde nebyli ostrostřelci a tak Irena
Mikolášová vymyslela, že bude startovat úderem dvou poklic o sebe. Před tím řekla slogan :
„ JE ZDE NOVÁ TRADICE, STARTUJE LIŠANSKÁ ŠLAPKA A DVĚ POKLICE!“   Tímto způsobem odstartovala Irena další ročníky a to 2011 a 2012.

Všem se to moc líbilo a tak stejným způsobem také odstartovala Vlasta Tříkrálový pochod. To znamená POKLICE + IRENIN SLOGAN.