Zemědělství žije 2014

Občanské sdružení Lišanská šlapka uspořádalo v sobotu 04.10.2014 na „malém hřišti“ v areálu mateřské školy v Lišanech již druhý ročník soutěže pro děti ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE. Otázky a úkoly byly seřazeny formou naučné stezky a zaměřily se na všechny obory zemědělství . Cílem této soutěže, se kterou jezdí po republice členové Zemědělského svazu, je oslovit především mladé lidi. Vesnice a zemědělství patří k sobě a s dětmi přišli i jejich rodiče.

Pro děti jsme také připravili celou řadu zábavných akcí. Pozvali jsme loutkové divadélko Před branou z Rakovníka / pohádky o princeznách se moc líbily /a objednali nafukovací skákací hrad. Děti si pohrály s modely zemědělských strojů s dálkovým ovládáním a mohly je porovnat se skutečnými traktory vystavenými firmami LUPOFYT a PEKASS v areálu MŠ. Aby dospělí návštěvníci nepřišli zkrátka, připravilo občanské sdružení LŠ ve videoklubu výstavu historických fotografií z dění v JZD Rovnost Lišany a prohlídku dvou kronik. Žáci základní a mateřské školy se na výstavě podílely svými kresbami a malbami se zemědělskou tematikou. Nad kronikami a fotografiemi si mnozí zavzpomínali na minulá léta a vzájemně si popovídali.

Úspěch slavil westernový jezdec pan Vladimír Špáňa ze Senomat a se svým koněm předvedl své umění. Děti využily příležitost a každé se na živého koně nechalo posadit.

Počasí nám moc nepřálo, bylo zataženo a chladno, přesto se sešlo více než 230 občanů. K dobré pohodě přispělo občerstvení, které připravili naši mladí členové. Pavlíku, grilovaná kýta byla moc dobrá. Točilo se rakovnické pivo za studena chmelené. Celé odpoledne hrál na varhany a zpíval lišanský hudebník Martin Sokol. Pro nás dospělé, to bylo velmi příjemné posezení. Děti běhaly od jedné atrakce ke druhé, takže bylo o ně postaráno!

Málem bych zapomněla na „dřevěný prolézací hrad se skluzavkou“, který byl postaven na malém hřišti v roce 2013 a byl stále v obležení dětí. Na hrad přispěla firma LUPOFYT s.r.o. 100 000,-Kč. Ing. Jaroslav Mikoláš, jeden ze společníků firmy, je předsedou LŠ o. s..LUPOFYT hospodaří na celé řadě polí kolem naší obce a je hlavním sponzorem všech našich akcí.

V závěru celého odpoledne proběhlo losování modelů zemědělských strojů. Měla to být odměna pro nejlepšího účastníka soutěže a nejlepšího malíře. V soutěži byly úspěšné všechny děti a výkresy byly také velmi krásné a tak jsme přistoupili ke slosování.

Lišanská šlapka o.s. děkuje za účast a skvělý přístup k této akci všem přítomným, soutěžícím dětem, žákům ZŠ a MŠ, zaměstnancům OÚ, pořadatelům, organizátorům a sponzorům /LUPOFYT s.r.o. Chrášťany, OÚ Lišany, PEKASS, AGROOBCHOD s.r.o. Nové Strašecí, E-agro /. Děkujeme občanům za zapůjčené fotografie. Dík patří paní Haně Peterkové za výtvarný návrh a uspořádání výstavy a Martinu Sokolovi za hudební produkci. Jsme rádi, že se Vám naše setkání líbilo a těšíme se na třetí ročník. ŠLAP! Vlasta Kinkalová