Vánoční strom 2017

Rozsvícení Vánočního stromu je nejkrásnější akce, kterou náš spolek pořádá.

Letos byl již 16. ročník a uskutečnil se 25.11.2017. Podle odhadu se zúčastnilo 500 obyvatel Lišan / dle rozdaných kalíšků – punčogrog a čaj /.

Vánoční stromy máme stále tři, rostou před Obecním úřadem. Nejvyšší nazdobili pracovníci firmy Erimp pomocí plošiny objednané OÚ. Dva malé ozdobili členové LŠ Jaroslav Kočí, Milan Lifka a Jaromír Roušavý. Nainstalovali a rozsvítili nafukovacího sněhuláka, který patří také k tradicím vánočních oslav v Lišanech.

Samotný průběh oslav je od samého začátku v roce 2002 stále stejný. Nejprve děti rozsvítí stromy zvoláním : „ Stromečku rozsviť se !„ Velký strom se opět rozsvítil až na druhé zvolání, když pomohli dětem všichni ostatní.

Potom promluvili k občanům předseda spolku LŠ Jaroslav Mikoláš a paní starostka Dana Medřická. Následovaly koledy a písně hudebníka Martina Sokola, děti z mateřské školy recitovaly básničky a žáci základní školy zpívali koledy. Nakonec rozzářil oblohu krásný ohňostroj, který odpálil Jiří Ryska. Děti dostaly adventní kalendáře. Marta, Renata, Ilonka a Martin jich rozdali 150.

A úplně na závěr  slavnosti měly děti připravené divadélko ve videoklubu. Účinkovali manželé Sukovi ze základní umělecké školy. Představení bylo vtipné a půvabné. Divadélko pro děti ve videoklubu vymyslela a již potřetí zorganizovala místopředsedkyně spolku LŠ Irena Mikolášová. Děti se vždy na divadlo těší.

Spolek Lišanská šlapka děkuje především všem občanům za hojnou účast. Dále děkujeme dětem z MŠ, ZŠ a jejich učitelkám, hosteskám, kuchařkám ze školní kuchyně, pořadatelům,organizátorům a sponzorům/ LUPOFYT s.r.o. Chrášťany a Obecní úřad Lišany /.

Šťastné a veselé Vánoce. ŠLAP!

Vlasta Kinkalová